Hisse Senedi Yatırımı

Hisse Senedi Yatırımı

Hisse senetleri borsaların doğuşu ile birlikte anılmaktadır. Hisse senetleri bir anonim şirketin sermayesinin ortaklarına ortaklıklarını ve paylarını belgelemek amacıyla verdikleri kıymetli evraklardır. Günümüzde borsalar dışında forex piyasasında da kazançlı yatırım işlemleri yapılabilmektedir.

Hisse senetleri ticaret kanununa göre şirket sermayesinin bir parçasını ifade etmektedir. Şirket esas sözleşmesi, şirket sermayesinin kaç hisseye ayrılacağı ve her hissenin, sermayenin ne kadarını temsil edeceğini tayin eder. Şirket bakımından her hisse senedi bir hukuki birim teşkil etmektedir. Yani hukuken bölünmesi mümkün değildir. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu nedenle bir payın birden fazla sahibinin olması halinde şirkete karşı bunu tek bir ortak olarak kabul etmek gerekir.

Hisse senetleri kıymetli evrak niteliği taşımaktadır. Hisse senedine bağlı hak onsuz devredilemez. Hisse senedi devredildiği zaman temsil ettiği bütün haklarda devredilmiş olur. Hisse senetlerinin alınıp satılma özellikleri de bulunmaktadır. Bu nedenle de belge olarak hisse senetlerinin kanuni şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmesi gerekir.

Hisse senetlerinin içermesi gerekenler;

 • Şirketin unvanı,
 • Ticaret sicili numarası ve tescil tarihi,
 • Kayıtlı esas sermaye,
 • Hisse senedinin türü,
 • Hisse senedinin nominal değeri,
 • Nama yazılı hisse senetlerinde hisse sahibinin adı, soyadı ve ikametgahı,
 • Yetkili iki imza.

Hisse senetleri sahiplerine çeşitli haklarda sunmaktadır. Hisse senedi ortaklık hukuku temsil eden bir belgedir. Bu belgeye sahip olanlar şirkete karşı çeşitli haklar kazanır. Bu itibarla şirketin kar ve zararına da iştirak ederler.

Hisse senetlerinin sağladığı haklar;

 • Şirket karından pay alma hakkı,
 • Şirketin yönetimine katılma ve oy kullanma hakkı,
 • Rüçhan hakkı,
 • Tasfiyeden pay alma hakkı,
 • Şirketin faaliyetleri hakkında bilgi alma hakkı.

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu’na göre Hamiline ve Nama yazılı olarak ikiye ayrılmaktadır. Ama dünya çapında en çok bilinenler imtiyazlı ve adi hisse senetleridir. Hisse senetleri sahiplerine sağladığı haklar ve özelliklerine göre adlandırılmaktadır. İmtiyazlı hisse senetleri, Amerika başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede yaygın olarak kullanılır. Türkiye’de ise bu hisse senetlerinin kullanımına izin verilmemektedir. Aynı zamanda şirketler ve yatırımcılar da bu hisse senetlerinden faydalanamamaktadır.

Hisse senedi türleri;

 • İmtiyazlı ve Adi hisse senetleri,
 • Hamiline ve Nama yazılı hisse senetleri,
 • Bedelli ve Bedelsiz hisse senetleri,
 • Kurucu ve İntifa hisse senetleri,
 • Primli ve Primsiz hisse senetleri.

Hisse senetlerinin ekonomik işlevleri de bulunmaktadır. Hisse senetleri geniş hak kitlelerinin küçük tasarruflarını büyük işletmeler içinde bir araya getirerek hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini sağlar. Üretim araçlarının ve iktisadi işletmelerin mülkiyetini geniş halk topluluklarına dağıtmak suretiyle iktisadi refahı geniş bir tabana yayarlar, toplumda daha dengeli bir gelir dağılımı sağlarlar. Halkı ekonomik kararlarda az çok söz sahibi yaparak demokrasinin iktisadi yanını tamamlarlar.

Bir hisse senedinin yatırıma açık olması için borsaya kote ettirilmesi gerekmektedir. Yani bir hisse senedinin alınıp satılabilmesi için organize olmuş piyasalarda o hisse senedinin işleminin yapılabiliyor olması gerekir. Bu da borsaya hisse senedinin kaydettirilmesi anlamına gelir. Borsada bir hisse senedine yatırım yapabilmek için öncelikle bir yatırım hesabı açtırılması gerekir. Borsaya nasıl girilir öğrenmek için bu yazıyı okumanızı öneririm. Yatırım hesabının ya bir aracı kurumdan ya da bir bankadan açtırılabilmektedir.

Borsaların özellikleri gereği borsalarda yalnızca değer kazanacak olan hisse senedine yatırım işlemi yapılabilmektedir. Bunun için de hisse senedinin ait olduğu şirketin gelecekte büyüyerek yükselmesi gerekmektedir. Bu nedenle yatırımcıların bir hisse senedini yatırım işlemi için seçmeden önce ait olduğu şirket hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir. Şirketlerin sermaye değerlerinin, misyon ve vizyonlarının bilinmesi gerekir. Gelecekte yükseleceği öngörülen bir şirkete yatırım yapılmalıdır.

Borsalar dışında forex piyasasında yapılan hisse senedi yatırımı ise daha kazançlı sonuçlanmaktadır. Bunun nedeni de forex piyasasının özellikleridir. Çift yönlü işlem özelliği sayesinde yalnızca değer kazanacak olan hisse senedine değil, değer kaybeden bir hisse senedine de satış yönünde işlem yapılarak kazanç sağlanabilir. Riskin limitli olması sayesinde yatırımcılar hiçbir zaman büyük kayıplar yaşamazlar.

Forex piyasaları hisse senedi yatırımına da başlamak kolaydır. Borsada olduğu gibi birçok evrakla uğraşmaya gerek kalmadan direkt işlem yapmaya başlanabilir. Anlaşılan bir aracı kurumlar açtırılan hesap sonrasında istenen hisse senedine yatırım yapılabilir. Aynı zamanda hafta sonları hariç haftanın 5 günü 24 saat boyunca internet üzerinden gerçekleştirilen işlemler de anlık kazançların elde edilmesini mümkün kılmaktadır. İşlem saatleri yatırımcının istediği zaman yatırım işlemini yönlendirmesini de sağlar. Bu şekilde de riskler minimuma indirilmiş olur.

Hisse senedi yatırımı, 2013 yılında meydana gelen diğer yatırım araçlarının dalgalanmaları nedeniyle en çok kazandıran yatırım aracı olarak tavsiye edilmektedir.