En Basit Haliyle Yatırım Fonları

En Basit Haliyle Yatırım Fonları

Günümüz yatırım piyasaları ve avantajları göz önüne alındığı zaman alternatif birçok yatırım aracı olduğu görülmektedir. Eskiden pek fazla bilinmeyen ve talep edilmeyen yatırım araçları hakkında, günümüzde insanların bilgisi arttıkça birikimlerini bu yönde değerlendirmeye başladıklarını da söyleyebiliriz.

Eskiden döviz bürosundan döviz almak, kuyumcudan altın almak veya borsadan hisse senedi almak olarak yatırım anlayışı şimdi çok daha farklılıklara sahip. Tüm bu yatırım araçları dışında daha birçok avantajlı ve kazançlı sonuçların elde edildiği, risklerin kolaylıkla minimum düzeye getirildiği ve az parayla sahip olamayacağınız yatırım araçlarına yatırımı mümkün kılan alternatif enstrümanlar da bulunmaktadır. İşte yatırım fonları bunlardan bir tanesidir.

Yatırım fonları hakkında bilgileri sorularla sizlere aktarmak istiyorum:

Yatırım fonu nedir?

Halktan topladıkları paralar karşılığında, hisse senedi, tahvil, özel sektör borçlanma araçları gibi sermaye piyasası araçları ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yöneten araçlara fon denilmektedir. Fon sahibi olan her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma payını satın alır ve fona katılmış olur.

Yatırım fonu tip ve türleri nelerdir?

17 ayrı yatırım fonu türü bulunmaktadır. Bunlar;

Tahvil ve Bono Fonu, Hisse Senedi Fonu, Sektör Fonu, İştirak Fonu, Grup Fonu, Yabancı Menkul Kıymetler Fonu, Altın Fonu, Diğer Kıymetli Madenler Fonu, Değişken Fon, Karma Fon, Likit Fon, Endeks Fon, Fon Sepeti Fonu, Özel Fon, Koruma Amaçlı Fon, Garantili Fon ve Serbest Yatırım Fonu’dur.

Tüm bu fonların dışında ise fon içtüzüklerinde belirtilme şartıyla, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25’ini devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırım fonlar A Tip, diğerleri ise B tipi olarak adlandırılır.

Yatırım fonları nerelere yatırım yapabilir?

SPK düzenlemeleri çerçevesinde yatırım fonlarının yatırım yapabileceği araçlar şunlardır:

 • Türkiye’de kurulmuş şirketlerin hisse senetleri, tahviller ve bono,
 • Yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve hisse senetleri,
 • Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları,
 • Vadeli işlem sözleşmeleri ve SPK tarafından uygun görülebilecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Kimler fon kurabilirler?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartları taşıyan bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri fon kurabilirler. Aynı zamanda kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları SPK’dan izin almak koşuluyla fon kurucusu olabilirler.

Fon kurucusu, tüzel kişiliği bulunmayan fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetiminden, temsilinden ve yatırım yapılan araçların saklanmasından sorumludur.

Yatırım fonlarında nasıl vergilendirme uygulanır?

Yatırım fonlarının katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamelerden, vergilendirme ile ilgili bilgi edinilmesi mümkündür. Aynı zamanda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden de güncel vergilendirme bilgilerine ulaşılması mümkün olacaktır.

Bir yatırım fonuna ait temel bilgiler hangi kaynaklardan elde edilir?

Eğer bir yatırım fonuna yatırım yapmak istiyorsanız, öncelikli olarak fon hakkında bilgi alabileceğiniz kaynaklara bir göz atmanızda fayda vardır. Fonun kendisinden veya kullandığınız banka ve aracı kurumdan bu kaynaklara ulaşabilirsiniz. Yatırım fonları ile ilgili kaynaklar ise şunlardır; içtüzük, izahname, sirküler, fonun finansal tabloları, aylık raporlar, günlük gazete ve periyodik dergilerdir.

Yatırım fonlarının yönetim ilkeleri nelerdir?

 • Riskin dağıtılması ilkesi,
 • Profesyonel yönetim ilkesi,
 • Menkul kıymet portföyü işletmek,
 • İnançlı mülkiyet ilkesi,
 • Mal varlığının korunması ilkesidir.

Bir yatırım fonundan nasıl para kazanılır?

Yatırım fonlarına yatırım yaparak 3 şekilde para kazanabilirsiniz:

 • Fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kar payı ve faiz geliri elde eder ve bu geliri portföy değerine yansıtır.
 • Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatı artabilir. Fon içersinde fiyatı artan menkul kıymet satılırsa sermaye kazancı elde edilir. Fon elde ettiği bu sermaye kazancını veya zararını fon portföy değerine yansıtır.
 • Yatırım fonu, fiyatı yükselen menkul kıymeti satmaz ve elinde tutarsa, bu değer artışı fonun katılma paylarına yansır. Katılma paylarınızı satarsanız, ilk ödediğiniz fiyatın üzerinde bir bedele satmış olursunuz.

Yatırım fonlarının avantajları nelerdir?

 • Tasarruf sahibinin ortaya koyduğu sermayesi, profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmiş olur.
 • Yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlendirilmesi riskleri minimum düzeyde tutmaktadır.
 • Küçük tasarruflarla ulaşılamayacak kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılması mümkün olur.
 • Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması sayesinde, yatırımcılar fona yaptıkları yatırımlarını işlemiş geliriyle birlikte ihtiyaçları kadarını veya tamamını satıp kara çevirebilirler.
 • Portföye yapılan büyük tutarlı alım – satımlar, zaman ve para tasarrufu sağlar.
 • soner

  Ahmet bey elinize sağlık çok güzel anlatmışsınız, sizden çok şey öğreneceğiz.