Borsa Piyasası İşlemleri

Borsa Piyasası İşlemleri

Borsa piyasaları ticarete konu olan varlıkların arz talep ilişkisinin kurulduğu ve yönetildiği, kendine özgü kuralları olan bir finans piyasasıdır. Finansal anlamda oluşturulmuş en eski piyasa olma özelliği gösteren borsalar, varlıkların alım – satım işlemlerinin düzenlenmesini sağlayan önemli birer ekonomik oluşum olma özelliği göstermektedir.

Özellikle uluslararası ticari yapılanmada ve dolayısı ile döviz kuru rejimlerinde yaşanan değişimlerin sonucunda borsa piyasalarının işlevselliği artmış, yatırımcıların sermayelerini verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri yatırım platformlarına dönüşmüşlerdir.

Borsaya Adım Atmak

Borsa piyasalarında işlem gerçekleştirmek için ülkemizde borsa işlemleri için gerekli lisansa sahip olan aracı kurumlar ile çalışılması gerekliliği söz konusudur. Yatırımcılar aracı kurumlarda oluşturacakları hesapları vasıtası ile borsa piyasalarında alım satım işlemleri gerçekleştirebilmektedir.

Yatırımcılar aracı kurumlarda bir hesap oluşturmalarının ardından, aracı kuruma iletecekleri işlem emirleri doğrultusunda borsa piyasalarında işlem gerçekleştirebilmektedirler. Günümüzde gelişen teknolojinin de desteği ile borsa işlemleri ile ilgili emirler, online olarak aktarılabilmekte, yatırımcılar kolaylıkla borsa piyasalarında yer alabilmektedir.

Borsaların İşleyişi

Borsa piyasası finansal bir piyasa olarak nitelendirilebilmesine karşın, ekonomilerde üstlendiği işlevsellik nedeni ile reel piyasalara da doğrudan etkileri hissedilen bir ekonomik oluşumdur. Bu anlamda borsa piyasalarının geçirilen tarihsel süreç ve ekonomilerdeki etkin rolü nedeni ile diğer finans piyasalarından farklı kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekliliğinden bahsetmek mümkündür.

Borsa piyasaları temelde varlıklar üzerindeki arz talep dengesinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi amaçlanarak oluşturulmuştur. Buna karşın borsa piyasalarının işleyiş sisteminin bir sonucu olarak, ekonomide farklı işlevleri olduğu yorumu gerçekleştirilebilir. Yatırımcılar borsa piyasalarında pek çok varlığın alım satımını ve komisyonculuğunu yapabilmektedir. Borsa piyasaları temelde sermayelerin belirli bir varlık üzerinden değerlendirilmesi ve işlem gerçekleştirilen varlığın ilerleyen süreçte değer kazanması ile kar elde edilmesi amaçlanan bir yatırımcı bazlı işleyişe sahiptir.

Bununla birlikte, bahsettiğimiz gibi borsa piyasalarının ekonomideki işlevselliği, piyasanın mikro, makro ekonomi ve firmalar bazlı farklı işleyiş sistemlerine sahip olmasına neden olmaktadır. Borsanın faydaları arasında gösterilebilecek bu işleyiş sistemlerini incelersek;

  • Borsa piyasalarının en önemli işlevlerinden bir tanesi ekonomilerdeki kaynak akışını sağlamayı mümkün kılan yapısıdır. Menkul kıymetler üzerinden işleyen bu kaynak akışı, firmaların yatırımları için ihtiyaç duydukları sermayeye kolaylıkla ulaşabilmesini, yatırımcıların ise, küçük ölçekli sermayelerle dahi etkin yatırım modelleri uyarınca işlem gerçekleştirebilmesini mümkün kılmaktadır.
  • Firmalar gösterdikleri büyümenin ve tescillenen başarılarının ardından borsa piyasalarında hisse senedi arzı gerçekleştirmektedirler. Yatırımcıların bu hisse senetlerini talep etmesi doğrultusunda ise, firmalar yatırımları için ihtiyaç duydukları kaynağa kolaylıkla ulaşabilmekte, ilgili sektörde büyüme kaydedebilmektedir.
  • Borsa piyasalarının reel piyasalara en büyük katkılarından bir tanesi, pazar genelinde tek bir fiyat oluşturulmasını mümkün kılmasıdır. Borsa piyasaları varlık fiyatlarının anlık olarak belirlendiği bir sisteme sahiptir. Bu doğrultuda varlıkların arz talep dengesi uyarınca anlık olarak değişen, buna karşın, pazar genelinde tek bir fiyata sahip olduğu bir sistemin oluşturulması mümkün kılınmıştır.

Borsa piyasalarının içerisinde bulunduğu ekonomiler baz alınarak yararları incelendiğinde ise, ön plana çıkan yararının sermayenin tabana yayılmasına izin veren yapısı olduğu belirtilebilir. Borsa piyasalarının oluşturulmasında ki temel esas, ticari aktiviteler doğrultusunda kazanç elde edilmesi olmasına karşın, finans piyasaları aynı zamanda, ekonomi içerisinde bulunan sermayenin en verimli şekilde değerlendirileceği alanlara aktarılmasını mümkün kılmaktadır. Bu noktada küçük ve orta ölçekli sermaye sahiplerinin finansal güçlerini verimli alanlarda değerlendirmesini mümkün kıldığı ve sermayenin tabana yayılmasını sağladığı yorumunu gerçekleştirmek mümkündür.

Borsa Piyasalarında Başarı

Borsa piyasaları belirttiğimiz gibi yatırımcıların varlık fiyatlarının değişimlerinden kar elde etmeyi amaçladıkları, finansal oluşumlardır. Bu anlamda yatırımcıların borsa piyasalarında başarılı işlem modelleri doğrultusunda yer almasının öncelikli koşulu olarak, ilerleyen dönemde fiyat artışı yaşayacak varlıklar üzerinden sermayelerin değerlendirilmesinin olduğu yorumu gerçekleştirilebilir.

Borsa piyasalarında yatırımcılar varlıkların ilerleyen dönemdeki fiyat hareketlerini belirleyebilmek için belirli analiz yöntemleri kullanıyor olmasına karşın, varlık fiyatları üzerinde etkili olan pek çok kriterin bulunması, yatırımcıların genellikle sabit analiz yöntemleri doğrultusunda kesin bir başarı elde etmesi olasılığı oldukça düşürmektedir. Bununla birlikte, yatırımcılar piyasada varlık fiyatları üzerinde öncelikli ağırlık değerine sahip olan etkileri gözlemleyebilmekte, bu doğrultuda gerçekleştirdikleri analizlerden başarılı sinyaller alarak doğru pozisyonlarda yer alabilmektedirler. Borsa piyasasında kullanılan analiz yöntemlerini teknik ve temel analizler olarak iki ana başlık altında incelenmesi mümkündür.

Yatırımcılar temel analizler kapsamında, varlık fiyatları üzerinde etkili olabilecek güncel gelişmeleri takip etmektedir. Gelişmelerin iktisadi bir çerçevede yorumlanması doğrultusunda yatırımcılar, gelişmekte olan sektörleri veya fiyat değişimi yaşaması muhtemel yatırım araçlarını belirleyebilmekte, bu alanlarda sermayesini değerlendirerek yüksek kar oranları elde edebileceği işlemler gerçekleştirebilmektedir.

Teknik analizler kapsamında ise yatırımcılar, daha çok varlıkların geçmiş dönem fiyat verileri üzerinden işlem gerçekleştirmektedirler. Yatırımcılar varlıkların benzer koşullar altında benzer fiyat hareketleri sergileyebileceği teorisi üzerinden hareket ederek, teknik analiz araçları yardımı ile varlıkların ilerleyen dönemdeki fiyat hareketlerini ön görmeyi ve piyasada bu doğrultuda pozisyon alarak, başarı oranı yüksek işlemler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Borsa piyasalarında başarılı işlem modelleri doğrultusunda yer alabilmek için önemli olan bir başka önemli kriter de, sektör analizidir. Belirli dönemlerde, özellikle mikro ekonomik bölgedeki para otoritesi tarafından desteklenen, sektörler bir gelişme süreci içerisinde hareket edebilmekte, dolayısı ile bu alanlarda değerlendirilen sermayeler yüksek kar oranları elde edilmesini mümkün kılabilmektedir.

  • forex

    Güzel site. takip etmeye başladım. teşeşkürler verdiğiniz güzel bilgiler için..